Feng Shen Ji II Manga

Alternate Name: 
The Legend and the Hero II
Year of Release: 
2010
Status: 
Completed
Author: 
Zheng Jian He
Artist: 
Cheng Kin Wo, Tang Chi Fai
Type: 
Chinese Manhua (Read from right to left.)

The sequel and the continuation of Feng Shen Ji.

Titlesort ascendingDate Added
Feng Shen Ji II 6430 Jun 2016
Feng Shen Ji II 6330 Jun 2016
Feng Shen Ji II 6230 Jun 2016
Feng Shen Ji II 6130 Jun 2016
Feng Shen Ji II 6030 Jun 2016
Feng Shen Ji II 5930 Jun 2016
Feng Shen Ji II 5830 Jun 2016
Feng Shen Ji II 5730 Jun 2016
Feng Shen Ji II 5630 Jun 2016
Feng Shen Ji II 5530 Jun 2016
Feng Shen Ji II 5430 Jun 2016
Feng Shen Ji II 5330 Jun 2016
Feng Shen Ji II 5230 Jun 2016
Feng Shen Ji II 5130 Jun 2016
Feng Shen Ji II 5030 Jun 2016
Feng Shen Ji II 4930 Jun 2016
Feng Shen Ji II 4830 Jun 2016
Feng Shen Ji II 4730 Jun 2016
Feng Shen Ji II 4630 Jun 2016
Feng Shen Ji II 4530 Jun 2016
Feng Shen Ji II 4430 Jun 2016
Feng Shen Ji II 4330 Jun 2016
Feng Shen Ji II 4230 Jun 2016
Feng Shen Ji II 4130 Jun 2016
Feng Shen Ji II 4030 Jun 2016
Feng Shen Ji II 3930 Jun 2016
Feng Shen Ji II 3830 Jun 2016
Feng Shen Ji II 3730 Jun 2016
Feng Shen Ji II 3630 Jun 2016
Feng Shen Ji II 3530 Jun 2016
Feng Shen Ji II 3430 Jun 2016
Feng Shen Ji II 3330 Jun 2016
Feng Shen Ji II 3230 Jun 2016
Feng Shen Ji II 3130 Jun 2016
Feng Shen Ji II 3030 Jun 2016
Feng Shen Ji II 2930 Jun 2016
Feng Shen Ji II 2830 Jun 2016
Feng Shen Ji II 2730 Jun 2016
Feng Shen Ji II 2630 Jun 2016
Feng Shen Ji II 2530 Jun 2016
Feng Shen Ji II 2430 Jun 2016
Feng Shen Ji II 2330 Jun 2016
Feng Shen Ji II 2230 Jun 2016
Feng Shen Ji II 2130 Jun 2016
Feng Shen Ji II 2030 Jun 2016
Feng Shen Ji II 1930 Jun 2016
Feng Shen Ji II 1830 Jun 2016
Feng Shen Ji II 1730 Jun 2016
Feng Shen Ji II 1630 Jun 2016
Feng Shen Ji II 1530 Jun 2016
Feng Shen Ji II 1430 Jun 2016
Feng Shen Ji II 1330 Jun 2016
Feng Shen Ji II 1230 Jun 2016
Feng Shen Ji II 1130 Jun 2016
Feng Shen Ji II 1030 Jun 2016
Feng Shen Ji II 930 Jun 2016
Feng Shen Ji II 830 Jun 2016
Feng Shen Ji II 730 Jun 2016
Feng Shen Ji II 630 Jun 2016
Feng Shen Ji II 530 Jun 2016
Feng Shen Ji II 430 Jun 2016
Feng Shen Ji II 330 Jun 2016
Feng Shen Ji II 230 Jun 2016
Feng Shen Ji II 130 Jun 2016